ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

User login

ระบบอื่นๆ

แจ้งรับหนังสือกองคลัง Finance KM
บัญชี 3 มิติ
ประกาศข้อบังคับ มช.  
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
   
   
   
   
   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อsort descending ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 May 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 Sep 2561
ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 Dec 2560

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

ภาพกิจกรรมกองคลัง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Recieve & Payment Gateway
กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนด Road Map เพื่อพัฒนาระบบการรับเงิน-การจ่ายเงิน Recieve & Payment Gateway ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567
Go to top