ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 14 ลำดับที่ 261 - 280 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง 28 มิ.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 03 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยปรับอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยปรับอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง 23 พ.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง 29 ม.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง 23 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง 23 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 30 เตียง 31 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 30 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558

หน้า

Go to top