ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 101 - 120 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ จำนวน ๑ หลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 พ.ย. 2556 13434209.pdf 1
57025008125 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 ชุด สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 ก.พ. 2557 12014005.pdf 1
- จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียหลังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ม.ค. 2557 11222425.pdf 1
57085317344 จ้างตัดเครื่องแต่งกาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-558982289.pdf 797
ไม่มี จ้างออกแบบอาคารจอดรถ 4พื้นที่เขตการศึกษาสวนสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-103436023.pdf 796
57095341341 งานจ้างขส.มช.และซ่อมแซมบำรุงรักษารถไฟฟ้า จำนวน 45 คัน สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ก.ย. 2557 cmurefprice-2014-362728531.pdf 800
57115161699 จ้างก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าหอหญิง 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2557 cmurefprice-2014-1206481696.pdf 797
57115161699 จ้างก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าหอหญิง 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2557 cmurefprice-2014-1206481696.pdf 797
57125178322 ซื้อแบตเตอรรี่สำรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,200 mAh สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ธ.ค. 2557 cmurefprice-2014-516256057.pdf 797
0 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-1294501886.pdf 280
0 งานจัดจ้างทำความสะอาดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลับเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-817278447.pdf 280
00000000000000 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ ๒) สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-523460654.pdf 796
00000000000000 จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-1880393814.pdf 796
0 งานจ้างการใช้บริการข่าวตัดออนไลน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-787140740.pdf 280
0 งานจ้างพิมพ์นิตยสาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ก.ย. 2558 cmurefprice-2015-134759062.pdf 280
00000000000000 งานจ้างปรับปรุงโถงทางเชื่อมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ ๒ และย้ายห้องน้ำด้านหลังห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย 02 ธ.ค. 2558 cmurefprice-2015-818835980.pdf 796
ไม่มี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 ธ.ค. 2558 cmurefprice-2015-1382934445.pdf 796
59015018157 จ้างเดินท่อน้ำประปาคณะวิทยาศาสตร์และลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 3 ถึงหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 ม.ค. 2559 cmurefprice-2016-792841697.pdf 662
59015018157 จ้างเดินท่อน้ำประปาคณะวิทยาศาสตร์และลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 3 ถึงหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 ม.ค. 2559 cmurefprice-2016-792841697.pdf 662
58105041321 จ้าทำลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้านฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วฝั่งกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ต.ค. 2558 cmurefprice-2015-1041177982.pdf 662

หน้า

Go to top