ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 121 - 140 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
58105065899 จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ต.ค. 2558 cmurefprice-2015-2112118315.pdf 662
58105049006 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 ต.ค. 2558 cmurefprice-2015-1387075124.pdf 800
58115000155 จ้างทำความสะอาดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 พ.ย. 2558 cmurefprice-2015-1043207941.pdf 797
59025003182 จัดซื้อชุดวอร์มและเสื้อโปโล สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.พ. 2559 cmurefprice-2016-693685364.pdf 662
59015018157 จ้างเดินท่อน้ำประปาคณะวิทยาศาสตร์และลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 3 ถึงหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 ม.ค. 2559 cmurefprice-2016-215521702.pdf 662
59025057636 จ้างจัดทำผนังด้านข้างลิฟต์อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ก.พ. 2559 cmurefprice-2016-1498892367.pdf 796
59025063910 จ้างทำหนังสือสรีรพืชไร่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ก.พ. 2559 cmurefprice-2016-1779449901.pdf 282
59025062480 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ก.พ. 2559 cmurefprice-2016-1554831744.pdf 800
00 จ้างออกแบบอาคารเรือนรับรองที่ประทับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ธ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1746014714.pdf 796
00 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-660231538.pdf 796
- จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ต.ค. 2561 cmurefprice-2018-538222655.pdf 799
62017224173 จ้างตัดเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 72 ชุด สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-1738312440.pdf 797
61127194881 ซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 2561 cmurefprice-2018-21776981.pdf 797
62017212094 ประกาศราคากลาง งานจ้างตกแต่งเวทีพลับพลาที่ประทับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-928409576.pdf 799
62017176051 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ราคากลาง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-56498902.pdf 796
62017448404 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างติดตั้งสายนำสัญญารไฟเบอร์ออฟติกเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-1734467360.pdf 796
62017224173 จ้างตัดเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 72 ชุด สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-2003103520.pdf 797
61127157518 ซื้อรถจักรยายนต์ จำนวน 3 คัน สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ธ.ค. 2561 cmurefprice-2018-1480105685.pdf 797
61117426591 ซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริหารจัดการอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 พ.ย. 2561 cmurefprice-2018-674165322.pdf 797
000 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-655897993.pdf 796

หน้า

Go to top