ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ๑๕ อาคาร และทำความสะอาดห้องอาหารหอพัก ๑๒ อาคาร ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Go to top