คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Go to top