คณะบริหารธุรกิจ ประกาศร่าางขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่นที่ 2

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 13 กุมภาพันธ์, 2019
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top