ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้รับบำนาญ

รายละเอียด: 

ขั้นตอนการติดต่อรับบริการที่กองคลังเบื้องต้น สำหรับผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน เช่น การขอหนังสือรับรองบำนาญ การขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินเดือน เป็นต้น

วันที่ประกาศ: 
พุธ, 5 พฤษภาคม, 2021 - 09:30
Go to top