ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 213 ลำดับที่ 4241 - 4260 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1504962628.pdf
เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-481-2554.pdf
ครุภัณฑ์ หัวกรอเร็ว (Airotor) จำนวน ๑๒ หัว ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-787-2555.pdf
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-216959017.pdf
เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับตรวจทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-583-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-664-2554.pdf
เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-106-2553.pdf
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 28 มิ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-2092323294.pdf
ครุภัณฑ์ 2 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-45-2553.pdf
ชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1494-2557.pdf
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1427-2557.pdf
ราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT เพื่อรองรับการขยายให้บริการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-22-2553.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 19 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1240014122.pdf
เครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1372-2556.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-414-2554.pdf
ประกาศจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-919504772.pdf
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดหยด จำนวน 8 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-347-2554.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๗ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 15 มี.ค. 2555 ปกติ Price1-720-2555.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงโรงเพาะชำ จำนวน ๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-886-2555.pdf
การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเอนกประสงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 18 มี.ค. 2556 ปกติ Price1-1090-2556.pdf

หน้า

Go to top