ข้อมูลด้านพัสดุ-รวม

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 29 จากทั้งหมด 29 รายการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2199-2561.pdf
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดีและการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2197-2561.pdf
แนวทางการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1111.pdf
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2222.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง for60.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง for61.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Announce.pdf

หน้า

Go to top