ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 ก.ย. 2561 18:05 cmuwinner-2018-815325542.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ KICCAMT โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561 ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 20 ก.ย. 2561 14:48 cmuwinner-2018-524810684.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SME 11 จังหวัดภาคเหนือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561 ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 20 ก.ย. 2561 14:44 cmuwinner-2018-851117518.pdf
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนสนาม คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 20 ก.ย. 2561 10:59 cmuwinner-2018-1960893191.pdf
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 20 ก.ย. 2561 10:57 cmuwinner-2018-758973323.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 19 ก.ย. 2561 08:27 cmuwinner-2018-1698984144.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ย. 2561 17:28 cmuwinner-2018-1402091565.pdf
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 07 ก.ย. 2561 15:18 cmuwinner-2018-1925569049.pdf
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 04 ก.ย. 2561 08:17 cmuwinner-2018-1518675212.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 ก.ย. 2561 09:48 cmuwinner-2018-1078993830.pdf
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสกัดและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (Nitrogen evaporator และ Fume Hood) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 29 ส.ค. 2561 14:34 cmuwinner-2018-712176767.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์งาน Shopping in the rain โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 27 ส.ค. 2561 09:21 cmuwinner-2018-1091995727.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ Zero Waste คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 ส.ค. 2561 11:30 cmuwinner-2018-1709989613.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกลึงเซรามิกสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมเตาเผาชิ้นงานเซรามิกอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ส.ค. 2561 10:39 cmuwinner-2018-1972943765.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะสมาร์ทแค็ป จำนวน 1 คัน คณะมนุษยศาสตร์ 26 ก.ค. 2561 16:41 cmuwinner-2018-2071101845.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำกระเป๋าผ้า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.ค. 2561 13:54 cmuwinner-2018-963973281.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงระดับต่ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 04 ก.ค. 2561 10:22 cmuwinner-2018-1436781745.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 04 ก.ค. 2561 10:20 cmuwinner-2018-29035983.PDF
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างที่ปรึกษาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 03 ก.ค. 2561 10:04 cmuwinner-2018-449713899.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องฝึกพายเรือคยัค กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.ค. 2561 09:56 cmuwinner-2018-689990850.pdf

หน้า

Go to top