ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

User login

ระบบอื่นๆ

แจ้งรับหนังสือกองคลัง Finance KM
บัญชี 3 มิติ
ประกาศข้อบังคับ มช.  
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
   
   
   
   
   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานsort descending วันที่ประกาศ
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 8/2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 Jul 2556
ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล จำนวน 1 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 Jan 2557
เครื่องส่งลมเย็น(AHU) ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 Feb 2556

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศร่าง TOR กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานภายใต้โครงการลดการใช้พลังานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนที่ 1)  23 Jan 2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 Jan 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 Aug 2561

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคา

หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 29 Mar 2562 12:02
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดการภายในองค์กร และพัฒนาการสร้างแบรนด์ผู้ประกอบการในอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 21 Mar 2562 15:09
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 19 Mar 2562 09:54

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 6 ก.ค. 2566
Go to top