ประกาศร่าง TOR กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานภายใต้โครงการลดการใช้พลังานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนที่ 1) 

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 23 มกราคม, 2014
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top