ติดต่อกองคลัง

ติดต่อกองคลัง Contact Finance Division

กองคลัง Finance Division

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
P: (053) 943122-3

สายด่วน ขอรับบริการจากกองคลัง

งานการเงิน: (053) 943130
งานบัญชี: (053) 943126
งานพัสดุ: (053) 941136
งานเงินเดือนฯ: (053) 943140
อีเมล: finance@cmu.ac.th
ระบบ e-Ticket Support:
http://eticket.finance.oop.cmu.ac.th
โทรสาร: (053) 943132

กองคลัง ยินดีให้บริการแก่ท่านด้วยความเต็มใจ

ติดต่อกองคลัง

Contact Form

Go to top