ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62067213521 สำนักบริการวิชาการ ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม สำนักบริการวิชาการ 18 มิ.ย. 2562 cmurefprice-2019-1588147900.pdf 662
620574147216 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-102442791.pdf 988
62057416047 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1582396805.pdf 988
62057386663 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1073322835.pdf 988
62057383702 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-502072009.pdf 988
62057338397 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1969632329.pdf 988
62057328885 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2562 ปปช 7966.pdf 988
62057328885 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2562 ปปช 7966.pdf 988
62057321516 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1976729159.pdf 988
62057316690 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-863898806.pdf 988
62057306088 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1130127942.pdf 988
62057303726 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1650538444.pdf 988
62057304206 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2090150375.pdf 988
62057301341 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-373667078.pdf 988
62057280768 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1569169181.pdf 988
62057278345 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-863626772.pdf 988
62057236061 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1591641571.pdf 988
62057228585 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-232811590.pdf 988
62057226628 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-825857413.pdf 988
62057222036 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-814515100.pdf 988

หน้า

Go to top