ขั้นตอนการขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

รายละเอียด: 

1. นักศึกษาที่กรอกข้อมูลขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปเช็คข้อมูลที่นักศึกษาได้กรอกไว้ทาง E-MAIL ของนักศึกษาโดยใช้ CMU ACCOUNT เท่านั้น
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ ที่ https://cmu.to/FrlHx
3. นักศึกษาที่กรอกขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจะได้รับเงินคืนดังนี้
3.1. นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (ยืนยันสิทธิ์ทางเวปไซต์สำนักทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 ส.ค 64 – 3 ก.ย.64) จะได้รับส่วนลดจากรัฐบาล 30% และรับส่วนลดจากมหาวิทยาลัย 20%
3.2. นักศึกษาที่ไม่ยืนยันสิทธิ์รับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (ยืนยันสิทธิ์ทางเวปไซต์สำนักทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 ส.ค 64 – 3 ก.ย.64) จะไม่ได้รับเงินส่วนลดจากรัฐบาล 30% แต่จะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนลดจากทางมหาวิทยาลัย 20%
3.3. นักศึกษาต่างชาติ รับเงินส่วนลดจากทางมหาวิทยาลัย
3.3.1 ลงใช้บริการ รับส่วนลด 10%
3.3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รับส่วนลด 4,500.-

จะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ ?
เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินจาก สำนักงานปลัดกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยจะรีบดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษาโดยเร็วที่สุด


วันที่ประกาศ: 
เสาร์, 11 กันยายน, 2021 - 01:00
Go to top