ภาพกิจกรรมกองคลัง

การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565

เพิ่มเมื่อวันที่: 28 ต.ค. 2565

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563

เพิ่มเมื่อวันที่: 14 ก.ย. 2563

สัมมนากองคลัง 2563 "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู่ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal)"

สัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู้ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal"

เพิ่มเมื่อวันที่: 14 ก.ย. 2563

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563

เพิ่มเมื่อวันที่: 03 ก.ย. 2563

งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณสุมิตร์ ชุ่มใจ และ คุณยุวดี ทับสุวรรณ์

เพิ่มเมื่อวันที่: 23 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี ณ Flora Creek Chiang Mai อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

เพิ่มเมื่อวันที่: 10 มิ.ย. 2562

งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 61

งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 07 ก.ย. 2561

โครงการสัมมนากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ"

โครงการสัมมนากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ" ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 07 ก.ย. 2561

ต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

เพิ่มเมื่อวันที่: 05 พ.ค. 2561

ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ครั้งที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านการคลังและทรัพย์สิน จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมกว่า 55 ท่าน จาก 27 สถาบันของรัฐทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

เพิ่มเมื่อวันที่: 04 พ.ค. 2561
Go to top