ภาพกิจกรรมกองคลัง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 6 ก.ค. 2566

เพิ่มเมื่อวันที่: 06 ก.ค. 2566

การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565

เพิ่มเมื่อวันที่: 28 ต.ค. 2565

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563

เพิ่มเมื่อวันที่: 14 ก.ย. 2563

สัมมนากองคลัง 2563 "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู่ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal)"

สัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู้ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal"

เพิ่มเมื่อวันที่: 14 ก.ย. 2563

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563

เพิ่มเมื่อวันที่: 03 ก.ย. 2563

งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณสุมิตร์ ชุ่มใจ และ คุณยุวดี ทับสุวรรณ์

เพิ่มเมื่อวันที่: 23 ก.ย. 2562

โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี ณ Flora Creek Chiang Mai อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

เพิ่มเมื่อวันที่: 10 มิ.ย. 2562

งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 61

งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 07 ก.ย. 2561

โครงการสัมมนากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ"

โครงการสัมมนากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ" ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 07 ก.ย. 2561

ต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

เพิ่มเมื่อวันที่: 05 พ.ค. 2561
Go to top