การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

รายละเอียด: 

- ให้นักศึกษาดำเนินการ "การขอใช้สิทธิ์รับการช่วยเหลือส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ" ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 3 ก.ย. 2564
พร้อมกับขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมส่วนที่เป็นส่วนลด ที่ https://cmu.to/FrlHx ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 9 ก.ย. 2564 โดยจะคืนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาที่ผูกบัญชีกับ Prompt Pay

**นักศึกษาที่แจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินคืนก่อนวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น. โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินคืนอีกครั้งที่ https://cmu.to/FrlHx

วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 31 สิงหาคม, 2021 - 17:15
Go to top