ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้

ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดการภายในองค์กรและพัฒนาการสร้างแบรนด์ผู้ประกอบการโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพสู่ SME (Micro to be SMEs) อำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

หน้า

Subscribe to RSS - ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
Go to top