ข้อมูลด้านพัสดุ-คำสั่ง-มช.

หัวข้อ วันที่ประกาศ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
คำสั่งอธิการบดีนิเวศน์ ปี 61 09 ส.ค. 2561 34.PDF
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดีและการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 09 ส.ค. 2561 2197-2561.pdf
มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 09 ส.ค. 2561 2198-2561.pdf
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 09 ส.ค. 2561 2199-2561.pdf
คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่ 09 ส.ค. 2561 2200-2561.pdf
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก 09 ส.ค. 2561 2201-2561.pdf
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์และผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ส.ค. 2561 2202-2561.pdf
Go to top