ข้อมูลด้านพัสดุ-พรบ

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
หัวข้อ ไฟล์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 AA.pdf
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ ORDER.rar
กฎกระทรวง 7 ฉบับ 23 สิงหาคม 2560 AC.rar
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุุ(สำนักงานมหาวิทยาลัย) OROOP.pdf
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า่งและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 AB.PDF
ทดสอบ พรบ 29249340_1806258796063171_3324076920693325824_n[1].jpg
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 A.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Announce.pdf
Go to top