ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติ

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
หัวข้อ ไฟล์
ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180521112840046.pdf
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2222.pdf
แนวทางการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1111.pdf
รายงานการติดตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180611141540413.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง for60.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง for61.pdf
Go to top