แบบฟอร์มงานพัสดุ

ชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์ม โพสท์เมื่อวันที่
ตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ form016.doc 26 พ.ค. 2559
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี form015.docx 26 พ.ค. 2559
ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุชำรุด form014.docx 26 พ.ค. 2559
ใบเสนอราคาซื้อ form013.doc 26 พ.ค. 2559
ใบเสนอราคาจ้าง form012.doc 26 พ.ค. 2559
แบบตัวอย่างสัญญาจ้าง+หนังสือค้ำประกัน form011.docx 26 พ.ค. 2559
blank from วิธีประกวดราคา form010.docx 26 พ.ค. 2559
blank from วิธีพิเศษ form009.doc 26 พ.ค. 2559
blank from วิธีพิเศษ form008.doc 26 พ.ค. 2559
blank from วิธีพิเศษ form007.doc 26 พ.ค. 2559
blank from วิธีคัดเลือก form006.doc 26 พ.ค. 2559
blank from จัดทำเอง form005.doc 26 พ.ค. 2559
blank from Auction จ้างก่อสร้าง form004.doc 26 พ.ค. 2559
blank form Auction ซื้อ form003.docx 26 พ.ค. 2559
blank form Auction จ้าง form002.docx 26 พ.ค. 2559
จ้างที่ปรึกษา form001.docx 26 พ.ค. 2559
Go to top