องค์ความรู้งานธุรการและข้อมูลทั่วไปกองคลัง

เพิ่มองค์ความรู้งานธุรการ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
หัวข้อ ชื่อ-สกุล วันที่
คู่มือการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) นาย วัชระ ปัญญาจันทร์ 29 พ.ค. 2563
สมรรถนะหลัก (Core competency นางสาว พิกุลทอง เมืองแก้ว 02 พ.ค. 2560
Go to top