สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร 1)

เนื้อความ ไฟล์ เดือน
มกราคม 2562 Jan 2562.pdf มกราคม, 2019
ธันวาคม 2561 DEC.2018.pdf ธันวาคม, 2018
ธันวาคม 2561 แบบ-สขร.1 ปี61 ธค.61.pdf ธันวาคม, 2018
มกราคม 2562 แบบ-สขร.1 ปี62 มค..pdf มกราคม, 2019
พฤศจิกายน 2561 Nov 61.pdf พฤศจิกายน, 2018
ตุลาคม 2561 oct 61.pdf ตุลาคม, 2018
ประจำเดือน กันยายน 2561 sep.pdf กันยายน, 2018
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 Aust.pdf สิงหาคม, 2018
ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 july.pdf สิงหาคม, 2018
เดือน มิถุนายน 2561 june61.pdf มิถุนายน, 2018

หน้า

Go to top