เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะเรียงจากมากไปน้อยปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
จ้างติดตั้งเต้ารับเพิ่มเติม ชั้น 234 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย2 ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์18 ส.ค. 2017 - 14:33ไทย
งานจ้างรถสี่ล้อรับจ้างรับ-ส่งนักศึกษาประจำปี 2560 ประกาศราคากลางศศิมา คำราพิชตีพิมพ์18 ส.ค. 2017 - 15:12ไทย
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์18 ส.ค. 2017 - 15:33ไทย
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย (บริเวณปั้มปตท.) จำนวน 1ระบบ ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์18 ส.ค. 2017 - 17:05ไทย
จ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์18 ส.ค. 2017 - 17:24ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:45ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:46ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:47ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:48ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:49ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:50ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:51ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:52ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:53ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:54ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:55ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:55ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:56ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:57ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 09:59ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:00ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:01ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:19ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:22ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:23ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:24ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:25ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:26ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:26ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 10:27ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 11:14ไทย
งานจ้างบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์และสนามรอบอาคารปีงบประมาณ 2561 ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 11:40ไทย
จ้างรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 11:52ไทย
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคาร ประจำงบประมาณ2561 ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 12:02ไทย
งานเช่าเครื่องพิมพ์พิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 13:05ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 13:32ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 13:43ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 14:17ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 14:40ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 16 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 15:31ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 16:43ไทย
จ้างเจ้าหน้าที่รปภ. สุมทรสาคร 2561 ประกาศราคากลางพัทยา คำมุงคุณตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 17:05ไทย
จ้างพิมพ์นิตยาสาร ประจำปี 2561 ประกาศราคากลางพัทยา คำมุงคุณตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 17:18ไทย
งานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัย (บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.) จำนวน ๑ ระบบ ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 17:23ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:05ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:15ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:33ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:34ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:35ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 18:36ไทย

หน้า

Go to top