เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะเรียงจากน้อยไปมากปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Wiley e-book ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:12ไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:14ไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:15ไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Oxford จำนวน 24 รายการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ University Press ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:17ไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book CRCnetBASE จำนวน 35 รายการ ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:18ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:51ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:52ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:53ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:54ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 20:59ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:02ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:03ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:03ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:04ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:05ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:16ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:17ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:18ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:19ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:20ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:21ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:23ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:23ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:28ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:29ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:30ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:46ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:48ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 21:59ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 22:00ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 22:00ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 22:00ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 22:01ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 22:01ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางวันเพ็ญ กันทะวงค์ตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 22:02ไทย
จ้างปรับปรุงพื้นยางสังเคราะห์ อาคารสาธิตรวมใจ ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 08:41ไทย
ซื้อวัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางสุรพงษ์ คงเจริญพรตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 09:32ไทย
ซื้อวัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางสุรพงษ์ คงเจริญพรตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 09:34ไทย
ซื้อวัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางสุรพงษ์ คงเจริญพรตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 09:35ไทย
จ้างทาสีภายนอกอาคารและเปลี่ยนวัสดุกรุเสาอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 10:00ไทย
จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ 18 รายการ ประกาศราคากลางคณะแพทยศาสตร์ ม...ตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 10:30ไทย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ Sumsung SL-M4580FX และ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ HP M607dn ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 11:50ไทย
จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 272 เครื่อง ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 12:22ไทย
จ้างเขียนโปรแกรมระบบงานข้อมูลของงานบริการการศึกษา ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 12:26ไทย
สอบเทียบเครื่อง Flowcytamter จ านวน 3 เครื่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 14:23ไทย
สอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 14:28ไทย
สอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จ านวน 3 เครื่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 14:34ไทย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว บริเวณเตาเผาคณะแพทย์ฯ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 14:38ไทย
ซื้อกรมธรรมประกันภัยยนต์ ภาคสมัครใจ 59 คัน ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 14:41ไทย
ซืื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์1 ก.ย. 2017 - 17:56ไทย

หน้า

Go to top