เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากน้อยไปมากผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ดำหัวอธิการบดี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 เม.ย. 2018 - 17:42ไทย
คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลัง สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์17 ม.ค. 2018 - 13:51ไทย
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์26 ก.ย. 2016 - 11:29ไทย
ดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์26 เม.ย. 2016 - 11:01ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์2 พ.ย. 2015 - 11:32ไทย
มอบของที่ระลึก ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 ก.ย. 2015 - 14:59ไทย
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 ก.ย. 2015 - 14:37ไทย
อบรม เทคนิคสร้างสุขสนุกกับงานและบริการประทับใจ 12-13 กันยายน 2558 ณ อเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์14 ก.ย. 2015 - 10:55ไทย
ต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์14 ส.ค. 2015 - 11:11ไทย
ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 10:11ไทย
ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 เม.ย. 2015 - 09:29ไทย
อบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 มี.ค. 2015 - 13:52ไทย
สวัสดีปีใหม่ 2558 จากคณะ/ส่วนงาน ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์8 ม.ค. 2015 - 09:20ไทย
สวัสดีปีใหม่ 2558 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 ม.ค. 2015 - 14:54ไทย
กีฬาสำนักงานมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์24 ธ.ค. 2014 - 17:07ไทย
ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์24 ธ.ค. 2014 - 13:58ไทย
ทำบุญกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 ธ.ค. 2014 - 11:18ไทย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์8 ธ.ค. 2014 - 15:06ไทย
ปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพ่อ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์9 ธ.ค. 2014 - 15:43ไทย
พิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์8 ธ.ค. 2014 - 14:35ไทย
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คุณประเวช สุริยะ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 ก.ย. 2014 - 15:08ไทย
สัมมนา โครงการสร้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์9 ต.ค. 2014 - 09:34ไทย
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานและส่วนงานวิชาการ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 15:32ไทย
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 2557 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 ก.ค. 2014 - 09:36ไทย
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2014 - 16:39ไทย
อบรมเว็บไซต์และระบบ e/Ticket Support ให้กับบุคลากรของ คณะ/ส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2014 - 10:53ไทย
ประเพณีรดน้ำดำหัวกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:39ไทย
กีฬาสีบุคลากรกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:36ไทย

หน้า

Go to top