เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
Cavafix 375 16-14 ยาว 70 cm. จำนวน 500 เส้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์20 มี.ค. 2015 - 11:00ไทย
Certofix TRIO V720 ECO ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 09:24ไทย
check list แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์30 พ.ค. 2017 - 09:58ไทย
Checklist ประกอบการจัดส่งเรื่องให้กองคลังดำเนินการ (หน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย) ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์28 ต.ค. 2014 - 14:32ไทย
Chromo A Elisa (CGA-ELISA) (24 test/kit) จำนวน 3 kit ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 ก.พ. 2015 - 15:23ไทย
Chromo A Elisa (CGA-Elisa) จำนวน 3 Kit ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์6 มิ.ย. 2017 - 17:31ไทย
Chromo A Elisa จำนวน 3 kit ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์11 พ.ค. 2016 - 13:38ไทย
CMU-EdPEx : Next move ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ก.พ. 2016 - 10:59ไทย
Cobas Ampliprep/cobas TagMan Hiv-1 Monitor จำนวน 50 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์7 เม.ย. 2015 - 14:20ไทย
Cobas Ampliprep/cobas TagMan HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2017 - 15:28ไทย
Cobas Ampliprep/TagMan HIV-1 Monitor จำนวน 35 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์11 พ.ย. 2015 - 09:39ไทย
coffice roater และอุปกรณ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์30 มี.ค. 2017 - 10:54ไทย
Contact หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 10:58ไทย
Contact Form Webformเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 เม.ย. 2014 - 11:19ไทย
CVC Triple Lumen Catheter 7F 20cm. จำนวน 2500 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 09:09ไทย
DEAE-Sephadex A-50 (500 g.) จำนวน 2 box ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์9 ก.ค. 2014 - 14:48ไทย
Disposable Bone Marrow Biopsy Needle 11 G x 100 mm. จำนวน 900 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 15:41ไทย
Disposable External ventricular drainage set จำนวน 300 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์19 ต.ค. 2015 - 15:19ไทย
Disposadle Bone Marrow Biopsy Needle 11G x 100 mm จำนวน 900 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2017 - 15:39ไทย
DOTAREM SOLUTION 10ML จำนวน 725 VIALS ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์10 ส.ค. 2017 - 15:04ไทย
DSK-324863FT QuickNaVi Flu+RSV, 10 T With Swab in Tube จำนวน 100 Pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์16 พ.ค. 2017 - 15:13ไทย
Elecsys vitamin B12 II จำนวน 6 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์4 ม.ค. 2017 - 15:10ไทย
Elecsys PTH (Parathyroid Hormone) 100 test/pack จำนวน 9 Pack ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 ธ.ค. 2014 - 15:40ไทย
Elecsys vitamin D total 100 test/pack จำนวน 12 pack ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2017 - 15:33ไทย
Elecsys vitamin D total 100 test/pack จำนวน 4 pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์29 ก.พ. 2016 - 14:04ไทย
Emergency Shower Eyewashes จำนวน 8 ชุด ประกาศราคากลางอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์3 มิ.ย. 2015 - 08:39ไทย
Facebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
FH MR850 Heated Humidifier จำนวน 5 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์2 ก.พ. 2015 - 16:12ไทย
FH MR850 Heated Humidifier จำนวน 5 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์2 ก.พ. 2015 - 16:12ไทย
Finance Department หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 มิ.ย. 2014 - 12:57ไทย
Financial Information System Development Department หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 มิ.ย. 2014 - 12:51ไทย
Full Stretch หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 พ.ค. 2014 - 22:14ไทย
G-6-PD UV Screening (1x500 tests) จำนวน 40 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 พ.ค. 2017 - 13:53ไทย
Guiding Catheter สายนำสำหรับใส่ ลูกโป่งขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ ขนาด 6 จำนวน 250 ชิ้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์19 ส.ค. 2016 - 10:11ไทย
Gynemesh *PS 10 x 15 cm. จำนวน 10 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์2 มิ.ย. 2016 - 11:01ไทย
gประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสารพร้อมจัดเรียงขึ้นชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ผลการจัดซื้อจัดจ้างอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์9 ม.ค. 2019 - 13:56ไทย
Hb 201 Microcuvette จำนวน 18,000 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์20 มี.ค. 2015 - 10:47ไทย
Helicobacter pylori urease test (1 กล่อง/50 test) จำนวน 20 กล่อง ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
Helicobacter Pylori Urease Test ผลิตภัณฑ์ Pronto-Dry จำนวน 10 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์6 มิ.ย. 2017 - 17:26ไทย
HER-2 SESH/Chromosome 17, 50 tests จำนวน 2 bot ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์6 พ.ย. 2015 - 10:51ไทย
High Temperature Chamber Furnace จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
High Temperature Chamber Furnance จำนวน 1 ชุด เลขที่ 21/2554 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
Histoacryl Blue 0.5 ml. จำนวน 30 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 11:15ไทย
HIV (NAT) (Single Unit Testing) จำนวน 30,000 test ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์7 ก.พ. 2019 - 14:21ไทย
Hot air oven ตู้อบลมร้อน ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2016 - 13:15ไทย
HP Toner Laser Printer CE505A/05A ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์7 ม.ค. 2015 - 11:00ไทย
Indeflator ขยายลูกโป่งให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ จำนวน 600 ชิ้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์22 มิ.ย. 2016 - 09:18ไทย
Investigator Argus X-12 Kit (100) จำนวน 1 kit ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์16 พ.ย. 2015 - 18:21ไทย
JCM-80-6150 150 ml. Syringe/"A"Series/LF จำนวน 500 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 09:55ไทย
JQuery หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์29 มี.ค. 2014 - 15:44ไทย

หน้า

Go to top