เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากมากไปน้อยการดำเนินการ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์กองคลัง คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:35ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - GL (ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:49ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - PO (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:41ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - INV (ระบบคลังพัสดุ) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:40ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - FA (ระบบสินทรัพย์ถาวร) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:40ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - CM (ระบบจัดการเงินสด) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:39ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - การใช้งานเบื้องต้น คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:37ไทย
การขอรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง กรณีลืมรหัสผ่าน คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:07ไทย
ขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์กองคลัง คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:21ไทย
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์กองคลัง คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:41ไทย
การออกจากเว็บไซต์กองคลัง หรือการล็อกเอ้าท์ คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:55ไทย
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:43ไทย
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผลการประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แบบสูญญากาศ ชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์6 มิ.ย. 2014 - 13:45ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
แจ้งผลการประมูลการจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ รอบ 2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าสัญญาณสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผู้ชนะการประมูล กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังานภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญj SAN จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1/2557 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ ITSC Corner จำนวน 40 ศูนย์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย จ.ลำพูน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงาน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สายอากาศส่งกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพืชไร่ เดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย

หน้า

Go to top