ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 1 ชุด 30 ก.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศจากการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 04 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 153. เครื่องล้างและฆ่าเชื้่อโรคชนิดอัตโนม้ติพร้อมเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 10 รายการ 3/2558 15 พ.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 รายการ ตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อออกนอกอาคาร จำนวน 2 ตู้ ในวงเงิน 640,000 บาท 05 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 27 เม.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน 23 ก.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ยกเลิก แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อรายการรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน1รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก 28 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำบอร์ดติดประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 24 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ 12 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 30 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง 15 ก.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เต้านม แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 17 ก.พ. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นก 5335 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 392 เครื่องพิพม์บาร์โค้ด จำนวน 63 เครื่อง 09 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชุด 27 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 09 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ 640 สไลด์ ต่อการหมุน 1 รอบ จำนวน 1 เครื่อง 20 พ.ค. 2558

หน้า

Go to top