ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำโล่รางวัลอคิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๓ รายการ 26 เม.ย. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum OVen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ก.พ. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด 21 ส.ค. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ที่ชนะการจัดจ้างกิจการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 40 คัน 12 ต.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 16 ต.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน (ครั้งที่ 2) 18 ก.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก 04 เม.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 5 เครื่อง 28 พ.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อคลอรีนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะ 15 ก.พ. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS 12 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องตอบคำถามไร้สาย จำนวน 1 ชุด 31 มี.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 244. เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อเส้นเลือดและเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดห้ิ้วถือ จำนวน 1 ชุด 22 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกและอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย 24 ก.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟิลม์ Dry laser Imager จำนวน 3 รายการ 18 เม.ย. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 60 รายการ 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 21 พ.ค. 2557

หน้า

Go to top