ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงห้องบรรยาย 0410) 04 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 เม.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ RACK 27 มี.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนำวิถี จำนวน 1 เครื่อง 27 พ.ค. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (น้ำยาตรวจ ANA) 21 ธ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อลูกบาสเกตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 18 ธ.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 01 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ธ.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายการที่124. เคร่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง 22 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างก่อสร้างป้ายบอกอาคาร ป้ายบอกสถานที่ ป้ายแนะนำ ป้ายจราจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบ 8 ชุด จำนวน 1 เครื่อง 12 มี.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ รายการจ้างเหมาเปลี่ยนแนวระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ จำนวน 1 งาน 15 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 07 มี.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 05 ก.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็น ชั้น 4 - 7 อาคารบุญสม มาร์ติน  08 ธ.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย 11 พ.ค. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเมตาบอริซึ่มสำหรับหนูแรท 10 ต.ค. 2561

หน้า

Go to top