ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 25 ก.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนปาล์ม ประจำปีงบประมาณ 2562 02 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคาซื้อ ซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 20 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 20 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาด้วยซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 เม.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ยกเลิกการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 07 ธ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 60 รายการ คณะนิติศาสตร์ 05 มี.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศ TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด คณะมนุษยศาสตร์ 08 พ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ รายละเอียดแนบ 02 เม.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (น้ำยา CLIA) 23 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 10 รายการ (น้ำยา Arcthitect) 12 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 5 รายการ (หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ) 12 ก.ค. 2561

หน้า

Go to top