ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 11 ลำดับที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิสซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 704 รายการ ประจำปี 2561 คณะการสื่อสารมวลชน 18 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารคณะฯ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่างขอบเขตงาน (TOR) เรื่อง งานปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทน 16 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 380 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 15 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ จ้างปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี จำนวน 1 งาน 15 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) 15 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 14 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 14 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 14 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ 14 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 14 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ (DiaClon Anti-P1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ แบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ (Anti Human) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1, A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562

หน้า

Go to top