ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 11 ลำดับที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน จำนวน 8 เครื่อง 29 ต.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประจำปี 2562 05 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 09 ต.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง  19 ธ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง 31 ต.ค. 2556
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างติดตั้งสายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก เพิ่มเติม 24 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน ๑ รายการ 01 พ.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 93 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงห้องบรรยาย 3) 11 ธ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนตาดชมพูคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 31 ส.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานกองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 และ ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ส.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด 15 ส.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดอัตราการไหลของโลหิต จำนวน 2 เครื่อง 17 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรณีวิทยา (อาคาร 1) จำนวน 1 รายการ จ้าง 3/2555 22 มี.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหน้าต่างและประตูชั้น 4 หอพักนักศึกษาแพทย์ 4/37 (จำนวน 21 ห้อง) 09 ส.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 18 ส.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย 25 ก.ค. 2555

หน้า

Go to top