ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 11 ลำดับที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด  06 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องอิมมูโนฟูออเรสเซนท์สำหรับวิเคราะห์อินไซตู ไฮบิไดร์เซชั่น จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน ๑ ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวีดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน 1 ชุด  คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปรกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คณะวิจิตรศิลป์ 17 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 163 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR งานจ้างเดินท่อ HDPE ขนาด 315 มม. จากศูนย์สตรีศึกษาไปจนถึงหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR งานจ้่างซ่อมแซมหอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR การกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขนาด 2 ชั้น พื้นที่ 1,017.75 ตร.ม.  คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การกำหนดหัวข้อรายการครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การกำหนดหัวข้อรายการครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 มี.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน เครื่องเร่งอนุภาคไซโคตรอน จำนวน ๑ เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 31 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายครุภัณฑ์เก่า (เครื่องพิมพ์ตัด 4)  คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ คณะเทคนิคการแพทย์ 18 ก.ย. 2555

หน้า

Go to top