ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 11 ลำดับที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร 04 พ.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ คณะแพทยศาสตร์ 25 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 28 ม.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 31 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก  วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 25 ต.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 25 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 12 ก.ค. 2556
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอาราบิกาล้านนาแบบครบวงจร 15 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไข วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 ส.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือก รายการ “เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าพร้อมเก็บภาพสัญญาณ” 29 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 10 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน งานจัดจ้างเปลี่ยนสายเคเบิลแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 2558

หน้า

Go to top