ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 12 ลำดับที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 133 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายเศษวัสดุ โดยการขายทอดตลาด 19 มี.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด  06 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ ขนาด ๕ ชั้น  สำนักบริการวิชาการ 02 มี.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์  คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น 21 พ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะ จำนวน ๑ รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กระบอกฉีดยา)  คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ. เครื่องซักผ้า คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ ชุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ระบบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 30 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คณะวิจิตรศิลป์ 07 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องเรียน จำนวน ๑ หน่วย คณะมนุษยศาสตร์ 08 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ คณะมนุษยศาสตร์ 31 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 พ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ตัดต่อเสียง จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีคัดเลือก) คณะวิจิตรศิลป์ 01 มิ.ย. 2560

หน้า

Go to top