ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 13 ลำดับที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ช่วยสอน ๗ รายการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ก.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการสื่อสารการแสดง คณะการสื่อสารมวลชน 28 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ชุดพิมพ์หลอดน้ำเชื้อเลเซอร์ จานวน ๑ เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 22 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมส์ ลิควิคโครมาโทกราฟ ๑ เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 ธ.ค. 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน Bloomberg รายปี จำนวน 1 ชุด 20 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล(Database SoftwareX 21 ธ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพัดลมสำหรับติดผนังห้องเรียน พร้อมติดตั้ง คณะการสื่อสารมวลชน 28 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ก.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 28 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 พ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ผ้าขนหนู ผ้าห่มขนหนู ถุงใส่ผ้าเปื้อน คณะแพทยศาสตร์ 06 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (เคมีภัณฑ์ สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม) คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (เคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม) คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๗ รายการ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) คณะแพทยศาสตร์ 06 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการพทย์ จำนวน ๓ รายการ ถุงมือยาง คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 ก.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำลี)  คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 2554

หน้า

Go to top