ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 13 ลำดับที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก แบบสแตนเลส จำนวน 17 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง 19 เม.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง 08 ธ.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 19 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 17 มี.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง 03 ต.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.ย. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 25 ส.ค. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง 23 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง 07 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง 08 ก.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 30 ก.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง 11 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ค. 2560

หน้า

Go to top