ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 14 ลำดับที่ 261 - 280 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (Dry laser Imager) คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยาง) คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยาง)  คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค)   คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ผ้าก๊อซ) คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ผ้าก๊อซ)  คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ฟิลม์ Dry laser)  คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ฟิลม์ Dry laser Imager คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กระบอกฉีดยา) คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กระบอกฉีดยา)  คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง) คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร) คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กระดาษต่อเนื่อง,กระดาษถ่ายเอกสาร) คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) คณะแพทยศาสตร์ 06 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา สำนักหอสมุด 08 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง คณะสังคมศาสตร์ 19 ม.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง 05 มิ.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคา กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ส.ค. 2555

หน้า

Go to top