ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  03 พ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำหนังสือการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ 07 พ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอบถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง 31 ก.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเปิดซองน้ำยา Antibody จำนวน ๑๕ รายการ 31 ส.ค. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ 14 ก.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี จำนวน 1 ชุด 26 ต.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ 18 พ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบจ่ายลมเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด 13 มี.ค. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผุ้ปฏิบัติงานในสังกัดงานกองกลาง 12 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Guiding Catheter สายนำสำหรับใส่ ลูกโป่งขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ) 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 08 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning) 05 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ชุดวิเคราะห์คุณภาพอสุจิสำหรับสัตว์ (Computer Assisted Semen Analyzers) 26 เม.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 07 ก.พ. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายการที่124. เคร่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง 22 พ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง  24 ก.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งผลการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 รายการ 09 ส.ค. 2554

หน้า

Go to top