ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มิ.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มิ.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบกรองอีเมล์ (Antispam) 28 พ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 พ.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 พ.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER 24 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 02 ธ.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 40 ศูนย์  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 09 ก.ย. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1090 เครื่อง (ครั้งที่2) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิ.ย. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 20 ต.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 18 ก.ย. 2558

หน้า

Go to top