ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานบนโปรแกรม SAS ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 31 เครื่อง 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงาน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ส.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาว ราย 2 เดือน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เครื่องพยุงเดินแบบ 4 ขา) 22 ก.พ. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 04 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum OVen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ก.พ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว 03 เม.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี 2561 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 08 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 07 ก.พ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 38 คน (มค.61-กย61) 03 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน (ครั้งที่ 2) 18 ก.ย. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 20 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้ออกซิเจนอิเล็กโทรด (Assay Analyzer by Oxygen Electrode) 05 เม.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนในช่องปาก 29 ก.ย. 2559

หน้า

Go to top