ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.พ. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของภาควิชาวิชาวิศวกรรมโยธา 12 มี.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลยกเลิกการจัดจ้างติดตั้งแขนกั้นประตูทางเข้า - ออก (จำนวน 8 ชุด) 30 ก.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึม กันสาด อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3/2559 20 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อ Blood Gas Electrolytes จำนวน 65,000 test 25 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพลำรังสี จำนวน 1 ชุด 14 ต.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ผ้าปิดจมูก 28 ต.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 172.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 31 ต.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557  10 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการกล้องส่องตรวจหลอดลมและสายเสียงพร้อมจอภาพ แบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 18 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศจากการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 04 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้กลมสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 07 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,576 ตร.ม. 22 ธ.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำถ้วยรางวัล จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 389. เครื่องตรวจตา จำนวน 2 เครื่อง 06 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง 09 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 60 รายการ 12 มี.ค. 2562

หน้า

Go to top