ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 29 เม.ย. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 เม.ย. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้ Bi (Business Intelligence)  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ส.ค. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบพร็อกซี่ (Proxy) สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 28 ม.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 ด้านNetwork สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 ส.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ: ปรับปรุงลิฟท์ขนส่งสัตว์ป่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ: ทาสีอาคารศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 2 อาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 09 ต.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด 02 พ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด 23 มิ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด 11 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ก.พ. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด 10 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด 11 ม.ค. 2554

หน้า

Go to top