ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนในช่องปาก 29 ก.ย. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างสำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนที่) 09 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของภาควิชาวิชาวิศวกรรมโยธา 12 มี.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายทอดสํญณาณภาพระบบดิจิตอล 30 ส.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ Indeflator สำหรับขยายลูกโป่งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 15 มิ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 17 ก.ย. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเช่าสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 15 Mbps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียง แสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 29 ม.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศ ผลการจัดจ้างทำชุดเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส (โต๊ะทำงานและชั้นวางติดผนัง) จำนวน 1 รายการ 19 มี.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ "เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง" จำนวน 1 ชุด 07 พ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ 31 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมองช่วยในการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด 22 ก.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS 12 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ต.ค. 2558

หน้า

Go to top