ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557  10 ม.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางหลอดอาหาร ไม่รวม TEE PROBE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 5 เครื่อง 28 พ.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกสัตวแพทย์ และฟาร์มทดลองฯ 02 ก.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 27 เม.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศการจ้างเหมาต่อเติมฯ(ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา 2 31 ส.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง 23 มิ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง,ห้องน้ำแพทย์และห้องน้ำห้องนอนเวรแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 09 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ 29 เม.ย. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ Indeflator สำหรับขยายลูกโป่งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ 15 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 (บำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิดระนาบเดียว OPTIMA) 14 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร  18 ก.พ. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS 12 ธ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำหนังสือการแปลภาษาพม่า 01 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดจ้างทำหมวกนิรภัย 1,000 ใบ จำนวน 1 รายการ 06 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ฉบับนี้ แทน วันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 93 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและห้องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 29 ส.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัลชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำคณะการสื่อสารมวลชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ธ.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง 12 พ.ย. 2553

หน้า

Go to top