ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากน้อยไปมาก วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 15 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 19 มิ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 05 ต.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 27 เม.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประกาศร่าง TOR รายการจ้างเหมาจัดพื้นที่การจัดงานแสดงผลงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 05 ก.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์หาการฆ่าเชื้อในหม้อฆ่าเชื้อ โดยวิธีคัดเลือก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 13 ธ.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประกาศจ้างเหมาจัดพื้นที่การจัดงานแสดงผลงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 05 ก.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หอพักในกำกับสวนดอก ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 16 ก.พ. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หอพักนักในกำกับสวนดอก ประกาศงานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยนต์ปั้มดับเพลิงพร้อมตู้ควบคุม โดยวิธีคัดเลือก หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 15 ส.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 10 ก.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หอพักในกำกับสวนดอก ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักในกำกับสวนดอก หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 27 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 12 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 10 ก.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หอพักในกำกับสวนดอก ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 27 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 23 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 10 พ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดงาน SPA Innovation Expo 2015 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 เม.ย. 2558

หน้า

Go to top