ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง TOR โครงการจัดซืออุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 23 ธ.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR TOR ข้อกำหนดบริหารจัดการกิจการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR TOR งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01 เม.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องมอนิเตอร์แบบข้างเตียง จำนวน 1 ชุด    คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 14 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  19 ธ.ค. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 07 เม.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 พ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด 20 ก.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 23 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง 25 เม.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด   20 ม.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553

หน้า

Go to top