ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด 15 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ก.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด 07 ก.พ. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 26 ธ.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่) 26 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างสำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนที่) 09 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) 26 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจัดซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic) 26 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬา) 26 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานก่อสร้างรั้วทึบศูย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) 08 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลผู้ชนะการประมูลจ้างจัดทำระบบกำจัดตะกอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 พ.ค. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 10 มี.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 12 เครื่อง" โดยวิธีคัดเลือก 11 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 12 เครื่อง" โดยวิธีคัดเลือก 11 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12 ต.ค. 2559

หน้า

Go to top