ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 473 ลำดับที่ 9441 - 9460 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 10 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.พ. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 10 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) 14 ก.พ. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 25 ส.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR เตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 18 ส.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียง Fowler ขนาดกลาง 5 เตียง, เตียง Fowler ขนาดใหญ่ 5 เตียง และ เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก 5 เตียง 09 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงขนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยระบบไฮโดรลิค จำนวน 4 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงตรวจผู้ป่วยด้วยวิธี Tilt Table พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง 23 มิ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 30 เตียง 31 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 30 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง 23 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 19 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง 23 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554

หน้า

Go to top